ARBETSBOCK

BRUSE är framtagen att erbjuda marknaden ett alternativ till att på tex. tillfälliga arbetsplatser att nå en förbättrad arbetsmiljö och ergonomi.
Genom att på ett enkelt sätt kunna omfördela ingående komponenter så blir BRUSE en kompakt enhet för förvaring och transport.
BRUSE är avsedd för kapning, bearbetning samt avlastningsplats i de flesta branscher såsom Ventilations, Rörmontage, Plåtslagare, Smeder
på verkstäder och byggarbetsplatser etc.
En produkt från P-Invent AB

Verkygshållare

Använd bara ena balkdelen när det räcker, så tar den mindre plats.

Om du vill, skruva fast den.

Vid arbete med vänster hand, vänd gavleln med verktygsröret.