TRALLBENDER

Info, bilder & film.

Trallbender, för trall, golvläggning, råspont ja alla situationer där motstående regel finns att tillgå.
Mitten visar demotrall för butik.

Med tillbehör blir den mycket mer!

End-Bend....
sista brädan och ändskarven......
bryta bort golvbrädor........
bryta och justera karmar och annat.........
lyfta på & av dörblad etc.
FIX, vid läggning mot undergolv