Navis – Materialhanteringssystem

När er ekonomi och vår miljö har betydelse

Beskrivning

Är du intresserad av att bli återförsäljare för våra materialhanteringssystem? – Kontakta oss

Produkten:
Ett produkthanteringssystem vilket i en eftersatt och konservativ marknad kan tillgodose en effektivare hantering via kompakt lagring och returhantering, säker godshantering i stabila enheter, bidra till ökade miljömål och långsiktig ekonomi.

Flexibilitet:

  • Navis kan anpassas till dina behov för de flesta gods och storlekar
  • Navis stapelbarhet fungerar oavsett om gavlarna är nedfällda eller uppfällda.
  • Eftersom måtten överensstämmer på modellerna så fungerar stapelbarheten oavsett vilka enheter som hanteras. Höjden är endast 180 mm vid nedfällt gavelläge. Det ger självfallet betydande volymvinster vid både transport och lagring.

För miljön och för en effektiv hantering:

  • I kombination med ett genomtänkt retursystem och identifiering (tex RFID) är Navis program både tryggt, kostnadseffektivt och miljövänligt.
  • Långsiktiga volymvinster i alla steg.
  • Navis enheter och modellprogram borgar för hög kvalitet och lång livslängd med grund i patentsökta funktioner med hög driftsäkerhet.

Produkten är Patentsökt/Mönsterskyddad